Tiếng Việt 1

  Mục lục bài giảng
  • Học chữ
  • Học viết chữ ch
  • Học viết chữ tr
  • Học viết chữ Ch
  • Học viết chữ Tr
Nhấn để bật tiếng
X

VUI HỌC CHỮ CÁI

Bài 16. ch - tr

Độ dài: 4 phút - Số lượt học 912

Chưa có thông báo nào