Tiếng Việt 1

  Mục lục bài giảng
  • Học vần
  • Học viết vần iêng
  • Học viết vần yêng
  • Học viết vần iêc
Nhấn để bật tiếng
X

CÙNG HỌC ĐÁNH VẦN

Bài 31. iêng – yêng – iêc

Độ dài: 6 phút - Số lượt học 400

Chưa có thông báo nào