Tiếng Việt 1

  Mục lục bài giảng
  • Khởi động
  • Giải nghĩa từ ngữ khó
  • Đọc khám phá
  • Vận dụng và đánh giá
Nhấn để bật tiếng
X

CÙNG VUI ĐỌC HIỂU - CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG HỌC

Cây bàng và lớp học

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 280

Chưa có thông báo nào