Tiếng Việt 1

  Mục lục bài giảng
  • Khởi động
  • Giải nghĩa từ khó
  • Đọc khám phá
  • Vận dụng và đánh giá
Nhấn để bật tiếng
X

CÙNG VUI ĐỌC HIỂU - CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI DIỆU KÌ

Cậu bé thông minh

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 360

Chưa có thông báo nào