Topclass iLearn Tiếng Việt 1

  Mục lục bài giảng
  • Khởi động
  • Giải nghĩa từ khó
  • Đọc khám phá
  • Thí nghiệm khoa học
  • Vận dụng và khám phá
Nhấn để bật tiếng
X

CÙNG VUI ĐỌC HIỂU - CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI DIỆU KÌ

Trò chơi khoa học siêu vui

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 375

Chưa có thông báo nào