Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng (2018-2019)

Học kỳ II

Ông đồ (phần hai)

Độ dài: 45 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (5)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Ông đồ thời tàn tạ
  • Ông đồ thời tàn tạ (tiếp)
  • Ông đồ thời tàn tạ (tiếp)
  • Ông đồ biến mất khỏi xã hội
X