HM10 Tổng ôn Ngữ văn - Cô Nguyễn Thị Thu Trang

  Mục lục bài giảng
  • Cập nhật xu hướng đề thi môn Ngữ văn vào 10
Nhấn để bật tiếng
X

Luyện một số đề thi

Cập nhật xu hướng đề thi môn Ngữ văn vào 10

Độ dài: 14 phút - Số lượt học 972

Nội dung bài học:

- Hướng dẫn nghiên cứu, làm các đề mẫu dựa vào Cấu trúc đề thi tuyển sinh vào 10.
Lưu ý khi học bài:Để học hiệu quả, các em cần:
- Chú ý theo dõi bài giảng.
- Ghi bài cẩn thận vào vở.
- Học lại bài ở nhà.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào