Lấp "lỗ hổng" Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT

  Mục lục bài giảng
  • Cách phát âm
  • Cách phát âm
  • Luyện tập
  • Lỗi sai với đuôi
  • Các âm câm và các trường hợp đặc biệt khác
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Bài 1: Lấp lỗ hổng phát âm

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 3.419

Chưa có thông báo nào