Lấp "lỗ hổng" Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT

  Mục lục bài giảng
  • Các trường hợp không lùi thì
  • Câu gián tiếp với lời hứa, lời khuyên, đề nghị, yêu cầu,.....
  • Các trường hợp khác
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Bài 15: Câu gián tiếp với danh động từ và động từ nguyên thể (Tham khảo)

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 468

Chưa có thông báo nào