Lấp "lỗ hổng" Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT

  Mục lục bài giảng
  • Các trường hợp không lùi thì
  • Câu gián tiếp với lời hứa, lời khuyên, đề nghị, yêu cầu,.....
  • Các trường hợp khác
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Bài 15: Câu gián tiếp với danh động từ và động từ nguyên thể (Tham khảo)

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 331

Chưa có thông báo nào