Lấp "lỗ hổng" Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT

  Mục lục bài giảng
  • So sánh câu điều kiện loại 0 và loại 1
  • Phân biệt 2 loại câu điều kiện hỗn hợp
  • Cách sử dụng
  • Các biến thể của câu điều kiện
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Bài 14: Trương hợp biến thể trong câu điều kiện

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 282

Chưa có thông báo nào