Lấp "lỗ hổng" Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT

  Mục lục bài giảng
  • So sánh câu điều kiện loại 0 và loại 1
  • Phân biệt 2 loại câu điều kiện hỗn hợp
  • Cách sử dụng
  • Các biến thể của câu điều kiện
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Bài 14: Trương hợp biến thể trong câu điều kiện

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 306

Chưa có thông báo nào