Lấp "lỗ hổng" Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT

  Mục lục bài giảng
  • Đặc tính của chủ ngữ
  • Động từ trong câu
  • Cách xác định chủ ngữ chính
  • Cách xác định vị ngữ
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Bài 5: Làm thế nào để xác định đúng chủ ngữ chính trong câu? (p.1)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 495

Chưa có thông báo nào