Lấp "lỗ hổng" Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT

  Mục lục bài giảng
  • Bị động với câu chứa mệnh đề
  • Bị động với thể sai khiến
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Bài 13: 20 phút yêu "bị động"

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 400

Chưa có thông báo nào