Lấp "lỗ hổng" Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT

  Mục lục bài giảng
  • Một số tính từ cần lưu ý khi chuyển sang so sánh
  • So sánh kép
  • So sánh bội số
  • Nhấn mạnh của so sánh
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Bài 3: Lưu ý quan trọng khi dùng so sánh trong Tiếng Anh

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 1.007

Chưa có thông báo nào