Lấp "lỗ hổng" Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT

  Mục lục bài giảng
  • Chức năng và hình thức của mệnh đề danh ngữ
  • MĐDN đóng vai trò chủ ngữ
  • MĐDN đóng vai trò tân ngữ
  • MĐDN đóng vai trò bổ ngữ
  • MĐDN sau giới từ
  • Một số lưu ý
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Bài 6: Những khó khăn khi dùng mệnh đề quan hệ và mệnh đề danh ngữ (p.1)

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 513

Chưa có thông báo nào