Lấp "lỗ hổng" Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT

  Mục lục bài giảng
  • Thể giả định với một số động từ
  • Thể giả định với một số tính từ
  • Thể giả định với một số danh từ
  • Cấu trúc
  • Cấu trúc với
  • Cấu trúc
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Bài 9: Thể gỉa định và các cấu trúc liên quan

Độ dài: 62 phút - Số lượt học 407

Chưa có thông báo nào