Lấp "lỗ hổng" Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT

  Mục lục bài giảng
  • Phân biệt hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn
  • Phân biệt hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn
  • Phân biệt quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Bài 4: Phân biệt các cặp thời thì dễ nhầm lẫn (p.1)

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 969

Chưa có thông báo nào