Ôn hè Toán 3 - Cô Nguyễn Thị Huệ

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1: Góc, nhận diện góc
    • Câu 1 + 2
  • Dạng 2: Tính chu vi các hình
    • Câu 3 + 4
    • Câu 5 + 6 + 7
Nhấn để bật tiếng
X

HKI – CHỦ ĐỀ 3. ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC

Bài 01. Góc. Chu vi của hình chữ nhật và hình vuông.

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 1.077

Chưa có thông báo nào