PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Liên từ là gì?
  • Hình thức của liên từ
  • Chức năng của liên từ
  • Vị trí của liên từ (1)
  • Vị trí của liên từ (2)
  • Các từ nối
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 39: Liên từ

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 17.578

Lưu ý: Bài tập phần giới từ nằm ở phần 2 của bài học

Chưa có thông báo nào