Ôn luyện Tiếng Anh 11 (hệ 7 năm) - Thầy Phạm Trọng Hiếu, Thầy TuấnBB

  Mục lục bài giảng
  • Tập phát âm các từ trong bài học
  • Bài tập ngữ âm 1
  • Bài tập ngữ âm 2
  • Tra cứu và luyện kỹ năng reading 1 số từ quan trọng
  • Bài tập từ vựng 1
  • Bài tập từ vựng 2
  • Bài tập từ vựng 3
Nhấn để bật tiếng

UNIT 7: WORLD POPULATION - DÂN SỐ THẾ GIỚI

Bài 13: Ôn luyện ngữ âm và từ vựng

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 292

Chưa có thông báo nào