Toán 3 - Cô Cao Thị Dung

  Mục lục bài giảng
 • Bài toán minh họa
  • Bài toán 1 + 2
  • Bài toán 3
 • Bài tập áp dụng
  • Bài 1 + 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 3. CÁC SỐ ĐẾN 10 000.

Bài 08. Bài toán liên quan rút về đơn vị.

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 2.032

Chưa có thông báo nào