Toán 3 - Cô Cao Thị Dung

  Mục lục bài giảng
  • Bài toán minh họa
    • Bài toán 1 + 2
    • Bài toán 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 3. CÁC SỐ ĐẾN 10 000.

Bài 08. Bài toán liên quan rút về đơn vị.

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 2.320

Chưa có thông báo nào