Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 1: THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN

Tập làm văn: Thế nào là kể chuyện?

Độ dài: 28 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (2)

X