Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
  • Nhận xét
  • Ghi nhớ và bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 1: THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN

Tập làm văn: Thế nào là kể chuyện?

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 4.124

Chưa có thông báo nào