Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1 - 2
  • Bài 3 - 4
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 2: THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu - Đoàn kết (Phần 3)

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 1.091


Bài học này, cô giáo sẽ chữa các bài tập trong sách giáo khoa trang 33 các con nhé. Phần dưới bài học, có bài tập tự luyện gồm 5 câu trắc nghiệm để các con ôn tập sau khi học bài xong.
Chúc các con học tốt!

Chưa có thông báo nào