Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu và luyện đọc
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 4: MĂNG MỌC THẲNG

Tập đọc: Một người chính trực (Phần 1)

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 1.233

Chưa có thông báo nào