Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 5: MĂNG MỌC THẲNG

Chính tả: Nghe viết: Những hạt giống. Phân biệt l/n, en/eng

Độ dài: 20 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1. Luyện viết chính tả
  • 2, Phân biệt l/n , en/eng
    • Phần a
    • Phần b
X