Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 12: CÓ CHÍ THÌ NÊN

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ, chủ đề: Ý chí – nghị lực

Độ dài: 40 phút

Tóm tắt nội dung

Các con thân mến!
Bài giảng này, cô Thư sẽ hướng dẫn các con học bài: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Ý chí - nghị lực. Bài giảng bao gồm 7 bài tập của phần Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Ý chí - nghị lực của Tuần 12 và Tuần 13, các con chú ý lắng nghe cô Thư giảng bài và ghi chép đầy đủ để việc học đạt hiệu quả cao. Chúc các con học tập tốt!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tuần 12
    • Bài 1, 2
    • Bài 3, 4
  • Tuần 13
    • Bài 1, 2 ,3
X