Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1, 2
  • Bài 3, 4
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 12: CÓ CHÍ THÌ NÊN

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ, chủ đề: Ý chí – nghị lực

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 717


Các con thân mến!
Bài giảng này, cô Thư sẽ hướng dẫn các con học bài: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Ý chí - nghị lực. Bài giảng bao gồm 7 bài tập của phần Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Ý chí - nghị lực của Tuần 12 và Tuần 13, các con chú ý lắng nghe cô Thư giảng bài và ghi chép đầy đủ để việc học đạt hiệu quả cao. Chúc các con học tập tốt!

Chưa có thông báo nào