Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 14: TIẾNG SÁO DIỀU

Tập đọc: Chú Đất Nung (tiếp)

Độ dài: 32 phút

Tóm tắt nội dung

Chào các con!
Tiếp mạch bài giảng Tập đọc: Chú Đất Nung, bài học này cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Tập đọc: Chú Đất Nung (tiếp). Vậy các con hãy theo dõi xem trong phần tiếp theo để xem chuyện gì xảy ra với Chú Đất Nung và hai người bột kia nhé.
Chúc các con học tập hiệu quả!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Luyện đọc
  • Tìm hiểu nội dung
  • Tổng kết
X