Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 14: TIẾNG SÁO DIỀU

Tập làm văn: Cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật

Độ dài: 33 phút

Tóm tắt nội dung


Các con thân mếm!
Bài học tập làm văn trước, các con đã được làm quen với văn miêu tả. Bài học này, cô giáo sẽ cùng các con đi tìm hiểu bài học: Tập làm văn: Cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật. Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép đầy đủ để việc học đạt kết quả tốt.

Trao đổi bài (0)

X