Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 16: TIẾNG SÁO DIỀU

Chính tả: Nghe viết: Kéo co. Phân biệt r/d/gi, ât/âc

Độ dài: 18 phút

Tóm tắt nội dung

Xin chào các con!
Bài học hôm nay, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Chính tả: Nghe viết: Kéo co. Phân biệt r/d/gi, ât/âc. Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi bài đầy đủ để việc học đạt kết quả cao.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

X