Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 25: NHỮNG NGƯỜI QUẢ CẢM

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ, chủ đề: Dũng cảm (Phần 2)

Độ dài: 9 phút

Tóm tắt nội dung


Các em thân mến!
Bài giảng này cô giáo sẽ hướng dẫn tiếp các con học bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ, chủ đề: Dũng cảm trang 83. Các con hãy chú ý theo dõi và ghi chép đầy đủ để việc học đạt hiệu quả nhé.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

X