Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 25: NHỮNG NGƯỜI QUẢ CẢM

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng mở bài – kết bài trong bài văn miêu tả cây cối

Độ dài: 31 phút

Tóm tắt nội dung


Chào các con!
Bài giảng này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Tập làm văn: Luyện tập xây dựng mở bài – kết bài trong bài văn miêu tả cây cối. Các con chú ý, nội dung của bài giảng này bao gồm hai bài học trong sách giáo khoa đó là: bài Tập làm văn: Luyện tập xậy dựng mở bài trong bài văn miêu tả cây cối (Sách giáo khoa - trang 75) và bài Tập làm văn: Luyện tập xậy dựng kết bài trong bài văn miêu tả cây cối (Sách giáo khoa - trang 82). Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép đầy đủ để việc học đạt hiệu quả cao.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả cây cối
  • Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả cây cối
X