Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1 - 3
  • Bài 4 - 5
  • Bài 6 - 7
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 32: TÌNH YÊU CUỘC SỐNG

Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân, mục đích và phương tiện cho câu

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 293


Chào các con!
Bài giảng này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân, mục đích và phương tiện cho câu. Bài học này được cô giáo gộp lại từ 3 bài học trong sách giáo khoa là: Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu - Tuần 32, Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu - Tuần 33 và Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện cho câu - Tuần 34. Trong bài giảng này, phần Nhận xét, Ghi nhớ và Nhận diện các loại trạng ngữ được giảm tải, nên các con hãy cùng với cô giáo đi tìm các trạng ngữ nhé.
Chúc các con học tốt!

Chưa có thông báo nào