Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 33: TÌNH YÊU CUỘC SỐNG

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lạc quan – Yêu đời

Độ dài: 16 phút

Tóm tắt nội dung

Chào các con!
Bài giảng hôm nay, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lạc quan – Yêu đời. Bài giảng này bao gồm hai bài học Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lạc quan - Yêu đời trong tuần 33 và tuần 34. Các con hãy chú ý theo dõi bài giảng này nhé.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

X