Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu nội dung
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 17: THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN

Tập đọc: Mồ côi xử kiện (tiếp theo)

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 305

Chào các con!

Bài học này, cô giáo sẽ cùng với các con học bài Tập đọc: Mồ côi xử kiện. Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép đầy đủ để việc học đạt kết quả cao.
Chúc các con học tập hiệu quả!

Chưa có thông báo nào