Toán 7 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
    • Số hữu tỉ
  • Bài tập vận dụng
    • Bài 1. Tính hợp lí (nếu có thể)
    • Bài 2. Tìm x
    • Bài 3. Tính nhanh
Nhấn để bật tiếng
X

ĐẠI SỐ - CHƯƠNG 1. SỐ HỮU TỈ - SỐ THỰC

Bài 03. Luyện tập số hữu tỉ

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 16.862

Chưa có thông báo nào