Toán 7 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
    • Định lý Py-ta-go
    • Định lý Py-ta-go đảo
  • Bài tập áp dụng
Nhấn để bật tiếng

HÌNH HỌC - CHƯƠNG 2. TAM GIÁC

Bài 10. Định lí Py-ta-go

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 4.812

Chưa có thông báo nào