Toán 7 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • Đường trung tuyến và tính chất đường trung tuyến trong tam giác
  • Bài tập vận dụng
    • Bài 1
    • Bài 2
Nhấn để bật tiếng
X

HÌNH HỌC - CHƯƠNG 3. QUAN HỆ GIỮA CÁC YÊU TỐ TRONG TAM GIÁC

Bài 04. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

Độ dài: 58 phút - Số lượt học 8.662

GV đính chính bài giảng: Phút thứ 15:33 clip 03 sửa đúng thành $$\Delta BMG'$$

Chưa có thông báo nào