Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học kỳ I

Câu ghép (tiếp theo)

Độ dài: 54 phút

Tóm tắt nội dung

Tiếp nối bài giảng trước, trong buổi học ngày hôm nay, thầy trò ta cùng tìm hiểu mối quan hệ về ý nghĩa giữa các vế của câu ghép. Giữa các vế trong câu ghép có nhiều mối quan hệ khác nhau, xét về ý nghĩa. Làm cách nào để nhận diện các mối quan hệ đó? Làm sao để vận dụng các kiến thức về câu ghép để đặt câu theo yêu cầu? Những câu hỏi ấy sẽ được giải đáp trong bài giảng này.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu
  • Về cấu tạo
  • Về ý nghĩa
 • Luyện tập
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
X