Tiếng Anh 9 (hệ 10 năm) - Thầy Nguyễn Trung Nguyên

  Mục lục bài giảng
  • Rules for good pronunciation
  • Vowel sounds in English
Nhấn để bật tiếng
X

KIẾN THỨC BỔ TRỢ

Pronunciation review 1 - Vowel sounds 1

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 1.658

Chưa có thông báo nào