Tiếng Anh 9 (hệ 10 năm) - Thầy Nguyễn Trung Nguyên

  Mục lục bài giảng
 • Vocabulary
  • Vocabulary Review
  • Activity 1,2
  • Activity 3
 • Grammar
  • Activity 4
  • Activity 5
 • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 1. LOCAL ENVIRONMENT

Lesson 8. Looking back & Project

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 1.692

Lưu ý: Phần Activity 4 - Task 4 - câu số 4, các bạn sửa lại "autumn" thành "spring" giúp thầy nhé

Chưa có thông báo nào