Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG I: HÀM LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Bài 2. Hàm số lượng giác (Phần 2)

Độ dài: 59 phút - Số lượt học 10.735

Tóm tắt nội dung:

  • Bài giảng cung cấp phương pháp giải các dạng toán về Tập giá trị của hàm số lượng giác
  • Cùng các bài tập từ cơ bản đến nâng cao

Video bổ sung Min-Max hàm lượng giác 2 biến: https://www.youtube.com/watch?v=LgzEUwRT_ag
     

Chưa có thông báo nào