Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

  Mục lục bài giảng
  • Hàm số lượng giác
  • Phương trình lượng giác
  • Bài tập 1
  • Bài tập 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG I: HÀM LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Bài 12. Ôn tập chương (Phần 1)

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 2.657

Lưu ý: Bài giảng không cung cấp BTTL.

Chưa có thông báo nào