Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG II. TỔ HỢP - NHỊ THỨC - XÁC SUẤT

Bài 3. Hoán vị chỉnh hợp tổ hợp và cách phân biệt (Phần 2)

Độ dài: 56 phút - Số lượt học 5.406

Lưu ý: trong BT5

b5

Chưa có thông báo nào