Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

  Mục lục bài giảng
  • Tổng quan kiến thức
  • Qui tắc cộng xác suất: BT1
  • Qui tắc cộng xác suất: BT2
  • Qui tắc nhân xác suất: BT3
  • Bài toán tổng hợp 1
  • Bài toán tổng hợp 2
  • Công thức Becnuli: VD1
  • VD2
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG II. TỔ HỢP - NHỊ THỨC - XÁC SUẤT

Bài 10. Xác suất (Phần 3)

Độ dài: 58 phút - Số lượt học 3.418

Chưa có thông báo nào