Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • BT1: Dạng chứng minh đẳng thức
  • BT2: Dạng chứng minh đẳng thức (tiếp)
  • BT3: Dạng chứng minh bất đẳng thức
  • BT4: Dạng chứng minh chia hết
  • BT5: Dạng chứng minh là số nguyên
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG III. DÃY SỐ - CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN

Bài 1. Phương pháp quy nạp toán học

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 3.841

Chưa có thông báo nào