Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết chung
  • BT1
  • BT2
  • BT3
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG III. DÃY SỐ - CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN

Bài 3. Xét tính tăng giảm của dãy số

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 4.027

Chú ý trong bài BT3 thầy có kết luận nhầm, các em sửa lại lựa chọn "là hàm số giảm"

Chưa có thông báo nào