Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

  Mục lục bài giảng
 • Tổng quan chung
 • Dạng xác định dãy là CSN
  • Bài toán 1
  • Bài toán 2
 • Dạng xác định Un, Uk, q
  • Bài toán 1
  • Bài toán 2
  • Bài toán 3
Bài 7. Số hạng cấp số nhân sẽ được mở vào ngày 24/07/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG III. DÃY SỐ - CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN

Bài 7. Số hạng cấp số nhân

Độ dài: 53 phút - Số lượt học 1.305

Trong BT1 có 1 số lỗi tính toán nhỏ không ảnh hưởng tới kết quả các em chú ý
Với dãy 1 thì Un/Un-1=-3

Với dãy 3 thì với n-3 ta được 4,5

Chưa có thông báo nào