Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

  Mục lục bài giảng
 • Bài toán: PT, BPT chứa yếu tố đạo hàm
  • BT1
  • BT2
 • Bài toán: Đẳng thức, biểu thức chứa đạo hàm
  • BT1
 • Bài toán: Ứng dụng tính giới hạn
  • PP chung
  • BT1
  • BT2+BT3
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG V. ĐẠO HÀM

Bài 3. Các bài toán liên quan đến đạo hàm

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 3.259

Chưa có thông báo nào