Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Bài toán 2
  • Bài toán 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG V. ĐẠO HÀM

Bài 7. Vi Phân

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 903

Lưu ý: Trong BT2, ý a thầy tính nhầm (như ảnh). Các em sửa thành $$ \left( \frac{\tan \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \right)'=\frac{\sqrt{x}-\cos \sqrt{x}.\sin \sqrt{x}}{2x\sqrt{x}} $$ 01

Chưa có thông báo nào