Ôn luyện Tiếng Anh 11 (hệ 7 năm) - Thầy Phạm Trọng Hiếu, Thầy TuấnBB

  Mục lục bài giảng
  • Tạp phát âm các từ trong bài học
  • Luyện tập ngữ âm 1
  • Luyện tập ngữ âm 2
  • Luyện tập ngữ âm 3
  • Ôn luyện từ vựng trong bài học
  • Bài tập từ vựng 1
  • Bài tập từ vựng 2
  • Bài tập từ vựng 3
  • Bài tập từ vựng 4
Nhấn để bật tiếng

UNIT 4: VOLUNTEER WORK - CÔNG VIỆC TÌNH NGUYỆN

Bài 7: Ôn luyện ngữ âm và từ vựng

Độ dài: 58 phút - Số lượt học 338

Chưa có thông báo nào