Ôn luyện Tiếng Anh 11 (hệ 7 năm) - Thầy Phạm Trọng Hiếu, Thầy TuấnBB

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết mệnh đề quan hệ
  • Exercise 1
  • Exercise 2
  • Exercise 3
Bài 18: Ôn luyện ngữ pháp và kỹ năng làm bài sẽ được mở vào ngày 16/08/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

UNIT 9: THE POST OFFICE - BƯU ĐIỆN

Bài 18: Ôn luyện ngữ pháp và kỹ năng làm bài

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 309

Chưa có thông báo nào